Wyjątkowa biografia Papieża

O papieżu Benedykcie XVI zapewne niedługo zaczną powstawać liczne biografie. Już teraz można znaleźć dzieła opisujące życie Josepha Ratzingera. Jednak ta książka, którą chcę dziś polecić, jest i pozostanie wyjątkowa wśród powstałych i przyszłych dzieł. Dlaczego? Ponieważ zawiera wspomnienia osoby, która zna Papieża jak nikt inny – Georga Ratzingera, starszego brata Papieża.

Continue reading „Wyjątkowa biografia Papieża”

Wielkopostna książka nr 6: moje miejsce w Kościele

Sytuacja Kościoła w Polsce oceniana jest bardzo różnie. Jedni wróżą mu rychły upadek, inni uważają, iż wciąż trwają dni jego chwały. Zapewne każdy wierny mógłby wyrazić swój ogląd na sytuację. Co jednak na ten temat myślą ci, którzy na Kościół patrzą z perspektywy pasterskiej?

Continue reading „Wielkopostna książka nr 6: moje miejsce w Kościele”